თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 3: ტოლობა

500 შესაძლო დახელოვნების ქულა

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რას ნიშნავს ფიგურების ტოლობა და როგორ ვადგენთ, ორი ფიგურა ტოლია თუ არა. გამოიყენეთ ეს საოცრად მნიშვნელოვანი კონცეპტი სამკუთხედებსა და პარალელოგრამებზე გეომეტრიული თეორემების დამტკიცებისას.

შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!