ამოხსენით ორი ამოცანა, რომლებიც რკალის სიგრძის მიხედვით მისი გრადუსული ზომის პოვნას გთხოვენ.

ამოცანა 1

ამოცანა 2