ამოხსენით ოთხი ამოცანა, რომლებიც გთხოვენ ვიპოვოთ რკალის სიგრძე ისე და პირდაპირ არ გაძლევენ რკალის ზომას.

ამოცანა 1

ამოცანა 2

ამოცანა 3

ამოცანა 4