თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

გარდაქმნის განსაზღვრება

ამოცანა

xy სიბრტყეზე კონკრეტულ ასახვას შემდეგი თვისებები აქვს:
  • ყოველი J წერტილი, კოორდინატებით (x,y), აისახება J წერტილზე, კოორდინატებით (y,x).
ჩამოთვლილი მტკიცებებიდან, რომელია ჭეშმარიტი?
აირჩიეთ 1 პასუხი: