ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ პრიზმების, ცილინდრების, პირამიდების, კონუსებისა და სფეროების მოცულობების ფორმულა.
დავალაგოთ: