ძირითადი მასალა

გეომეტრიული კონსტრუქციები

ამ თემის შესახებ

დღეს ჩვენ გვაქვს ფანტასტიური კომპიუტერები, რომლებიც გვეხმარება სრულყოფილად დავხაზოთ საგნები. შესაძლოა გიკვირდათ ძველ დროში როგორ ხაზავდნენ სრულყოფილ წრეებს, კუთხის ბისექტრისებს ან ცენტრალურ პერპენდიკულარებს. ამ გაკვეთილში მოგიწევთ თქვენი ბაბუებისა და ბებიების მსგავსად დახაზვა (თუმცა ცოტა განსხვავებული მაინც იქნება, რადგან კვლავ გამოიყენებთ კომპიუტერს, რათა დახაზოთ წრე და ხაზები ვირტუალური კომპასითა და სახაზავით).