ძირითადი მასალა

გეომეტრია (ყველა მასალა)

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში გეომეტრია (ყველა მასალა).

დაწყება
წრფეები, მონაკვეთები და სხივები

მოდი დავხაზოთ წერტილები, მონაკვეთები და სხივები. უნდა ვიფიქროთ პარალელურ და მართობულ წრფეებზეც და დავადგინოთ ისინი ორგანზომილებიან ფიგურებში. Common Core Standard: 4.G.A.1
დაიწყეთ სწავლა