ძირითადი მასალა

მათემატიკის საფუძვლები

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. გამოცდა გაქვთ მალე? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
თვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა