მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:59

ვიდეოს აღწერა

დავუშვათ, რომ გინდათ დაითვალოთ დღეები თქვენი ბოლო დაბადების დღიდან, რადგან გაინტერესებთ, რამდენი დრო გავიდა. ჰოდა, დაბადების დღის მომდევნო დღეს კედელზე გავაკეთოთ აღნიშვნა მომდევნო დღეს კიდევ ერთი ხაზი ჩამოვუსვათ კედელs შემდეგ კიდევ ერთი ხაზი ჩამოვუსვათ კედელs ახლა შეგიძლიათ განსაზღვროთ რა დრო გასულა? ხედავთ, რომ გასულა ერთი, ორი, სამი დღე. ამას შეიძლება მიხვდეთ იმით, რომ აი ამ სიმბოლოების ერთობლიობა წარმოადგენს სამს. მაგრამ თქვენ აგრძელებთ: მეოთხე დღეს კიდევ ერთ ხაზს უმატებთ. მეხუთე დღეს - კიდევ ერთს. შემდეგ აი ასე განაგრძობთ ყოველ მომდევნო დღეს ახალ ხაზს უსვამთ. ეს არის ყველაზე ადრეული, არსებითი ხერხი რიცხვების ჩასაწერად. რიცხვები გამოხატულია ციფრთა ერთობლიობით. ჰო და, რამდენიმე დღეში რომ დაბრუნდებით და ფიქრობთ, ნეტა რამდენი დღე გასულა? უბრალოდ ყველაფერს ხელახლა დაითვლით: ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 დღე. როცა ასე გამოსახული დავინახე რიცხვი, გარკვეული დრო დამჭირდა, იმის აღსაქმელად, რომ ეს 17–ია. თუმცა, ჩანს, ეს კარგად მუშაობს და ასე განვაგრძოთ. ყოველ მომდევნო და მომდევნო და მომდევნო დღეს განაგრძობთ დღეების აღნიშვნას კედელზე, იმისთვის, რომ დათვალოთ, რამდენი დღე გავიდა თქვენი ბოლო დაბადების დღიდან მაგრამ რაღაც ეტაპზე ხვდებით, რომ ცოტა რთული პროცესია ყოველეთვის თავიდან დათვლა, როცა კი მოგინდებათ, გაიგოთ, რამდენი დღე გავიდა. ამას გარდა, ეს იკავებს ბევრ სივრცეს თქვენს კედელზე. ნატრობთ, უფრო მარტივი გზა არსებობდეს ამ რიცხვის წარმოსადგენად. მოდით, პირველ რიგში დავფიქრდეთ რა რიცხვია ეს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ჰოდა, ნატრობთ, უფრო მარტივი გზა არსებობდეს ამ რიცხვის წარმოსაჩენად, რომელსაც ვეძახით 37-ს. შესაძლებელია, პირველი ცდისას ამას დაარქვათ "რაღაც რაც უდრის 37-ს", ან დაარქვათ უბრალოდ "ეს რიცხვი". რიცხვების ეს ოდენობა ჩემი დაბადების დღიდან. და მე გეტყვით, მოიცა, რა მოხდება რიცხვების დაჯგუფების მარტივი გზაც რომ იყოს? ვიცით, რომ ხელზე ათი თითი მაქვს. ჰოდა, რა მოხდება რომ ათეულებად დავაჯგუფო? და ვიტყვი, თუ რამდენი ათეული მაქვს და რამდენი ერთეული დამრჩა. იქნებ, ეს იყოს მარტივი გზა რიცხვთა ამ ოდენობის წარმოსაჩენად. მოდით, ასეც მოვიქცეთ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, 10 აი ეს ერთი ათეული. კიდევ გვაქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, 10 აი, აგერ მეორე ათეული. ახლა კი ვნახოთ. გვაქვს კიდევ ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, 10. ესეც კიდევ ერთი ათეული. დაბოლოს, დაგვრჩა ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. მთლიანი ათეული ვერ შევკარით, ამიტომ არ შემოვხაზავთ. აი ასეთი მარტივი გზით გაცილებით იოლდება იმის გააზრება, თუ რამდენი დღე გავიდა. ყველაფრის დათვლა არ გჭირდებათ. მხოლოდ ამბობთ რომ გაქვთ ერთი ათეული ორი ათეული სამი ათეული ან ამბობთ ერთი, ორი, სამი ათეული ეს, რა საკვირველია, არის 30. ახლა კი გვაქვს კიდევ ერთი, ორი, სამი ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. აი ახლა კი იტყოდით, რომ გაქვთ 30 და შვიდი რომ გცოდნოდათ იმ სიტყვების გამოყენება, ახლა რასაც ვიყენებთ. ჩვეულებრივ ამას აკეთებს ჩვენი თვლის სისტემა ჩვენთვის ნაცნობი ათი ციფრის მეშვეობით. ჩვენთვის ნაცნობი ეს ათი ციფრია ნული, ერთი, ორი, სამი ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა. ჩვენი თვლის სისტემა გვაძლევს საშუალებას მხოლოდ ამ ათი ციფრის გამოყენებით ნებისმიერი რიცხვი ძალიან სწრაფად ჩავწეროთ, ჩვენი ტვინიც ასეთ ჩანაწერს უფრო მარტივად აღიქვამს. ჰო და, თუ გვინდა ჩავწეროთ სამი ათეული უნდა დავწეროთ სამიანი ათეულების ადგილას. უბრალოდ ვწერთ სამიანს ათეულების ადგილას. და მერე კი ვწერთ ერთეულებს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი. ვწერთ შვიდიანს ერთეულების ადგილას. საიდან იცით რომელი რომელ ადგილზე უნდა იყოს? მარჯვნიდან პირველი ადგილი ანუ, ეს ადგილი არის ერთეულების. შემდეგ კი მოჰყვება სივრცე ხელმარცხნივ. ესაა ათეულების ადგილი. კიდევ უფრო მარცხნივ ასეულების ადგილს ვხედავთ მაგრამ ამაზე სხვა ვიდეოში ვისაუბრებთ. ეს ზუსტად იმას გევუბნება, რასაც აი ეს. ესეც გვეუბნება ზუსტად იმავეს რასაც აი ეს. ეს გამოხატავს სამ ათეულს ერთი, ორი, სამი. სამი ათეული. ათიანების სამი ჯგუფი. და ეს კი ერთეულებია. შეგვიძლია გადავწეროთ ეს უდრის, ეს უდრის სამ ათეულს სამ ათეულს მიმატებული შვიდი ერთეული. ან სხვაგვარად რომ დავფიქრდეთ რას გულისხმობს სამი ათეული? იგივე თვლის სისტემა რომ გამოვიყენოთ სამი ათეულის წარმოსაჩენად დავწერთ ოცდაათს. შემდეგ კი შვიდ ერთეულს. იმავე თვლის სისტემას თუ გამოიყენებთ ეს ჩაიწერება როგორც შვიდი. ანუ ეს არის 37-ის წარმოდგენის სხვადასხვა გზა რაც იმის შეფასების საშუალებას გაძლევთ, თუ როგორი ზუსტია ჩვენი თვლის სისტემა. სადაც ისეთი ციფრიც კი, როგორიც 37-ა კედელზე აღნიშვნისას რთული აღსაქმელი ხდება. ხომ წარმოგიდგენიათ რა იქნებოდა, თუ ჩაწერდით ისეთ დიდ რიცხვს როგორიც 1052-ია ყოველ ჯერზე ამდენი ნიშნის დათვლა რა იქნებოდა. მაგრამ ჩვენი თვლის სისტემა ამასთან გამკლავების საშუალებას გვაძლევს.