იტვირთება

ვიდეოს აღწერა

ამ ვიდეოში ვიფიქროთ იმაზე, თუ რას წარმოადგენენ რიცხვები სინამდვილეში. წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცამ დაწერა რიცხვი 25. რას ნიშნავს ეს? ხუთიანი არის ერთეულების ადგილას ანუ, წარმოადგენს ხუთ ერთეულს. ხოლო ციფრი ორი არის ათეულების ადგილას. ესაა ათეულების ადგილი, ეს კი - ერთეულების. ანუ ეს წარმოადგენს ორ ათეულს. რას ვგულისხმობ? იგივეს დაწერის სხვა გზაა, რომ ეს ორიანი, რომელიც წარმოადგენს ორ ათეულს.. ასე ჩავწეროთ: ეს უდრის ორ ათეულს დამატებული ხუთი ერთეული რა არის ორი ათეული? წარმოიდგინეთ ათეული, როგორც 10 საგნის შეკვრა თუ ეს 10-ია დავაკოპიროთ იგივე აქ. ერთი და იგივე იქნება ეს ტოლი იქნება, რადგან გვაქვს ორი ათეული, პირველი ათეული და მეორე ათეული, ასე რომ, გვაქვს ორი ათეული. ეს ორი ათეული არის 20 ამას დამატებული ხუთი ერთეული და თუ ეს ვერტიკალური ხაზი არის ერთიანი 5 ერთეული იქნება ეს: ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ესაა ერთი და იმავე რაოდენობის წარმოჩენის სხვადასხვა გზა 25 არის ორი ათეული და ხუთი ერთეული ეს ორი არის ათეულების ადგილზე, ხუთი არის ერთეულების ადგილზე. ანუ ორ ათეულს პლუს ხუთი ერთეული. შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ათეულების ორ ჯგუფს დამატებული ხუთი ერთეული. და რისი ტოლი იქნება ეს? ათეულების ორი ჯგუფი იგივეა რაც 20 ეს კი უდრის ხუთს. კიდევ ერთხელ, ესაა 25-ის წარმოდგენის სხვადასხვა გზა შეგიძლიათ წარმოადგინოთ, როგორც ორ ათეულს დამატებული ხუთი ერთეული, ან 25 შეგიძლიათ წარმოადგინოთ როგორც ... რადგან ეს ორი არის ორი ათეული, ის წარმოადგენს 20-ს პლუს 5 ერთეული.