მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:00

10-დან 20-მდე რიცხვების წარმოდგენა, როგორც 10-ისა და სხვა რიცხვის ჯამისა

ვიდეოს აღწერა

ერთად დავითვალოთ 0–დან 19–მდე. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ახლა, გადავიდეთ ორნიშნა რიცხვებზე. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 და 19. რატომ გავაკეთე ეს? მიზანი ისაა, რომ დაინახოთ კანონზომიერება, განსაკუთრებით ორნიშნა რიცხვებში. რა აქვს საერთო ყველა ამ რიცხვს? ყველა მათგანს საერთო აქვს პირველი ციფრი სწორედ ეს ციფრი დგას იმ ადგილას, რომელსაც ჩვენ ვუძახით ათეულების ადგილს. ყველა ამ რიცხვში ერთიანი წარმოადგენს 10-ს რას ვგულისხმობ ამით? თუ ამ 10–ს მივუბრუნდებით, ვნახავთ, რომ 1 წარმოადგენს 10-ს (ათეულს) ხოლო 0 - ნულ ერთეულს. მივიღეთ, რომ 10 არის 10-ს მიმატებული ნული თქვენ იტყვით: "ჩვენ ისედაც ვიცოდით, რომ ნებისმიერ რიცხვს დამატებული ნული უდრის ისევ ამ რიცხვს." მაგრამ როდესაც გადავალთ სხვა რიცხვებზე, თქვენ დაინახავთ კანონზომიერებას. განვიხილოთ 11, 11 უდრის... ყვითელი 1-ანი წარმოადგენს 10-ს ხოლო ვარდისფერი 1 - აღნიშნავს ერთს 12-ში ყვითელი ერთიანი წარმოადგენს 10-ს, ხოლო ვარდისფერი ორიანი წარმოადგენს 2–ს. ასე იფიქრეთ ამაზე: ყვითელი 1 ამბობს, რომ გვაქვს ერთი ათეული ვარდისფერი 2 - გვაქვს ორი ერთეული შეგვიძლია გავაგრძელოთ. ალბათ, უკვე შენიშნეთ კანონზომიერება. 13 არის 10-ს დამატებული 3. 14 უდრის 10-ს დამატებული ოთხი. 15 უდრის 10-ს დამატებული ხუთი. ახლა კარგი იქნება თუ ვიდეოს გააჩერებთ და შეეცდებით, დაწეროთ 16, 17, 18 და 19 როგორც 10-ს და სხვა რიცხვის ჯამი. ასე დარწმუნდებით, რომ ნამდვილად კარგად გაიგეთ რიცხვების ასე წარმოდგენა დავასრულოთ ბოლომდე. 16-ც შეიძლება დავწეროთ წინა რიცხვების მსგავსად. ყველა მათგანი არის 10-ს პლუს რაღაც რიცხვი ასე რომ, 16 იქნება 10-ს დამატებული ექვსი. 17 არის 10-ს დამატებული შვიდი. 18 არის 10-ს დამატებული რვა. და 19 არის 10-ს დამატებული ცხრა. როდესაც ასე ჩამოწერთ ამ რიცხვებს, ნათელი გახდება, რომ 1 ყველა რიცხვში წარმოადგენს 10-ს, ციფრები მარჯვენა მხარეს კი - ერთეულებს.