მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:58

ვიდეოს აღწერა

ვთქვათ, შენ აპირებ, მოაწყო წვეულება. როგორც ვიცით, ნებისმიერი წვეულებისათვის საჭიროა მაიმუნების გარკვეული რაოდენობა. ამ შემთხვევაში, შენ გყავს 10 მაიმუნი 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 მაგრამ შენ გინდა, რომ 18 მაიმუნი გყავდეს კიდევ რამდენი მაიმუნი დაგჭირდება, რომ მაიმუნების რაოდენობა გახდეს 18? მე მინდა, რომ დააპაუზო ვიდეო და შენ თვითონ მოიფიქრო პასუხი, სანამ მე ამოვხსნი. დაიმახსოვრე: ჩვენი მიზანია გვყავდეს 18 მაიმუნი. რა ვიცით რიცხვი 18 -ის შესახებ? რიცხვ 18-ში გვაქვს ერთიანი, რომელიც წერია ათეულების ადგილას: იგი წარმოადგენს ერთ ათეულს. ხოლო რვიანი წარმოადგენ რვა ერთეულს ანუ, ვუმატებთ 8 ერთეულს ეს იგივეა, რაც ერთი ათეული, რომელიც არის უბრალოდ 10 და 8 ერთეული, რომელიც არის უბრალოდ 8 ანუ, 18 იგივეა რაც 10–ს პლუს 8. თუ გყავს 10 მაიმუნი, (რაც მაიმუნების თავდაპირველი რაოდენობაა) კიდევ რამდენი მაიმუნი დაგვჭირდება, რომ 18 მივიღოთ ? თუ გვყავს 10 ე.ი. გვჭირდება 8, რომ მივიღოთ 18 ახლა კი, ვიზუალურად გამოვსახოთ ამოხსნის პროცესი. ვნახოთ. დავაკოპიროთ ერთ-ერთი მაიმუნი ანუ გვაქვს 10, უნდა მივიღოთ 18 11,12,13,14,15,16,17 და 18 რამდენი დავამატეთ? კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ დავიწყეთ 10 მაიმუნით, რომლებსაც ახლა შემოვხაზავ, დავიწყეთ 10 მაიმუნით: ეს არის 10 მაიმუნისგან შემდგარი ჯგუფი. გვყავდა 10, და დავამატეთ 8 1,2,3,4,5,6,7,8 ანუ გვყავდა 10, დავამატეთ 8 მაიმუნი და მივიღეთ 18. გავიმეოროთ: ამ ამოცანის ამოხსნისას, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ 18 არის 1 ათეულს დამატებული 8 ერთეული. ან 10–ს პლუს 8.