ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:0:44

ვიდეოს აღწერა

რომელი გვაქვს ყველაზე მეტი? ვარსკვლავები, რიცხვები თუ ასოები? მოდით რაც გვაქ მოცემული იმის მიხედვით დავთვალოთ რომელია ყველაზე მეტი პირველ რიგში დავთვალოთ ვარსკვლავები ესე იგი გვაქვს ეს ერთი, ეს ორი, და ესეც მესამე ვარსკვლავი ძალიან კარგი, ესე იგი სულ გვქონია სამი ვარსკვლავი რამდენი გვაქ რიცხვი? რიცხვები გვაქვს ერთი და მეორე, ესე იგი სულ გვქონია ორი რიცხვი დაგვრჩა ასოები. ეს არის პირველი ასო, ესეც მეორე, ესე იგი სულ გვქონია ორი ასო. მაშინ რომელი არის ყველაზე მეტი? ყველაზე მეტი არის ვარსკვკლავი. სამი ვარსკვლავი გვაქვს. ორ-ორი გვაქვს რიცხვები და ასოები. ესე იგი ყველაზე მეტი გვქონია ვარსკვლავები.