ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:15

ვიდეოს აღწერა

თქვენთვის 4 სხვადასხვა განტოლება მაქვს. ყოველში, როგორც ხედავთ, არის ცარიელი უჯრა. თქვენი ამოცანაა, გამოთვალოთ, რა რიცხვები უნდა ეწეროს ამ უჯრებში. დავიწყოთ პირველი მაგალითით. ტოლობის ნიშნის მარცხნივ წერია 1-ს პლუს 4. რისი ტოლია ეს? ანუ, 1-ს პლუს 4 იგივეა, რაც რა? 1-ს პლუს 4 უდრის 5–ს! თუ გაქვს 4 და უმატებ 1–ს, ჯამში გამოგდის 5! ასე ამოვხსენით პირველი დავალება: 1-ს პლუს 4 არის 5. შემდეგში გვიწერია 4-ს პლუს რაღაც უდრის 5–ს. უკვე გამოვთვალეთ, რომ 1-ს პლუს 4, ან 4-ს პლუს 1 არის 5. 4-ს პლუს 1 ასევე უდრის 5–ს. ასე ამოვხსენით მეორე ტოლობა! 4-ს პლუს 1 იგივეა, რაც 5. ტოლობა ნიშნავს, რომ რაც ტოლობის ნიშნის მარცნივ არის, უდრის ან ტოლია იმისა, რაც მარჯვენა მხარესაა. იგივეა. შემდეგ დავალებაში წერია, რომ რაღაცას პლუს 2 უდრის 5–ს. რას უნდა დავუმატოთ 2, რომ მივიღოთ 5? 3-ს პლუს 2 არის ზუსტად 5. 5 არის 3-ს პლუს 2. და ბოლო მაგალითში წერია, რომ 3-ს პლუს რაღაც უდრის 5–ს. ეს ხომ უკვე აქ ამოვხსენით: 5–ის ტოლი იქნება 3-ს პლუს 2. ჩავწეროთ, რომ 3-ს პლუს 2 უდრის 5–ს. მას მერე, რაც პასუხებს შევამოწმებთ, შეგვიძლია, გავაგრძელოთ. ახლა ვნახოთ გამოკლება. რას უდრის 9-ს მინუს 3? თუ 9 ნივთი გაქვთ და 3–ს გამოაკლებთ, დაგრჩებათ 6. 9-ს მინუს 3 არის 6. 10-ს მინუს რაღაც უდრის 6–ს. რა უნდა გამოვაკლოთ 10–ს, რომ 6 მივიღოთ? თუ 10–ს გამოვაკლებთ 4–ს, მაშინ მივიღებთ 6–ს. რაღაცას გამოკლებული 1 უდრის 6–ს. მარტივია: 7-ს მინუს 1 უდრის 6–ს. და ბოლოს, 8-ს მინუს რაღაც უდრის 6–ს. რა უნდა გამოვაკლოთ 8–ს, რომ 6 მივიღოთ? თუ გამოვაკლებთ 1–ს, მივიღებთ 7–ს, თუ გამოვაკლებთ 2–ს, მაშინ მივიღებთ 6–ს. ანუ, 8-ს მინუს 2 უდრის 6–ს!