მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:39
თეგები

ვიდეოს აღწერა

მოდით, გავიგოთ, რას ნიშნავს რიცხვების გამოკლება. მოდით, ვთქვათ, გვინდა, გავიგოთ, რას უდრის ოთხს გამოვაკლოთ სამი. ოთხს მინუს სამი პირველ რიგში, მოდით, მაგალითად, ავიღოთ ოთხი ფიგურა. ჯერ დავხატავ ოთხ ფიგურას აი ფიგურებიც: ერთი, ორი, სამი და ოთხი თქვენ ხედავთ ოთხ ფიგურას და როცა ვამბობ მინუს სამი, ანუ როცა ვაკლებ 3-ს 4-ს, მე ვიღებ სამ ფიგურას ამ ოთხი ფიგურიდან. მოდით ვცადოთ. ვაკლებთ ერთ ფიგურას, ვაკლებთ მეორე და მესამე ფიგურას. დააკვირდით, გამოვაკელით სამი ფიგურა. რამდენი დარჩა? ესე იგი, თუ ოთხს გამოვაკლებთ სამს, ანუ, თუ გვაქვს ოთხს მინუს სამი მე დამრჩება ერთი ფიგურა, როგოც ხედავთ. შესაბამისად, ოთხს მინუს სამი უდრის ერთს. შესანიშნავია. ვცადოთ კიდევ ერთი მაგალითი. გავიგოთ, რას უდრის ხუთს მინუს ორი. გამოვიყენოთ სხვა ხერხი: ვთქვათ, რაღაც გვაინტერესებს. გვაქვს რაღაც კითხვის ნიშანი. მოდით, ამ ნაწერს გავასუფთავებ.. მოდით აქ ამოვხსნათ. ვთქვათ რომ გვაქვს რაღაც კითხვის ნიშანი. ანუ გვაქვს უცნობი ციფრი. აქ დავხატავ კითხვის ნიშანს. და ვთქვათ, უცნობი ციფრი უდრის ხუთს გამოკლებული ორს მინუს ორი რისი ტოლია პასუხი? მოდით წარმოვიდგინოთ: ეს ნიშნავს, რომ მაქვს ხუთი ნივთი და მინდა გამოვაკლო ორი. პასუხი იქნება აქ, კითხვის ნიშნის ადგილას როცა ხუთ ფიგურას გამოვაკლებ ორს მაქვს 1, 2, 3, 4, 5 ფიგურა. ახლა გამოვაკელი ორი ფიგურა. ერთი და ორი. ესე იგი, თუ გამოვაკელი ორი ფიგურა რამდენი დამრჩა? დარჩება აი ეს იასმნისფერი ფიგურები. ანუ რამდენია ეს? რამდენი დარჩა? დამრჩა 1, 2, 3 ფიგურა 5-დან. კითხვის ნიშანი, რომელიც არის ხუთს მინუს ორის ტოლი, უდრის სამს. სამი უდრის ხუთს მინუს ორს. კითხვითი ნიშანი შევცვალოთ სამით ახლა ცხადია რომ სამი... მოდით სამიც იგივე ფერი იყოს როგორც ეს მწვანე ახლა ცხადია, რომ 3 უდრის 5-ს გამოკლებული 2-ს. ან შეგვიძლია ვთქვათ რომ 5 - 2 = 3 ორივე სწორია.