ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:14

ვიდეოს აღწერა

ლეას ყავს ცხრა ცალი ჭიამაია, მას დიტოზე ერთით მეტი ჭიამაია ჰყავს რამდენი ცალი ჭიამაია ჰყავს დიტოს? უნდა გავიგოთ, რამდენი ცალი ჭიამაია ყავს დიტოს, ეს არის ჩვენი უცნობი ასეთ ამოცანაში ჯერ დავსვათ შეკითხვა: დიტოს ლეაზე მეტი თუ ნაკლები ჭიამაია ჰყავს? წერია, რომ ლეას დიტოზე ერთით მეტი ყავს ანუ ლეას მეტი ჭიამაია ეყოლება, ვიდრე დიტოს რამენით მეტი?ერთით მეტი დიტოს ლეაზე ერთით ნაკლები ჭიამაია ეყოლება თუ ლეას დიტოზე ერთით მეტი ყავს, ანუ დიტოს ერთით ნაკლები ეყოლება როგორ დავწეროთ ერთით ნაკლები? შეგვიძლია, უბრალოდ, ერთი გამოვაკლოთ ეს არის ერთით ნაკლები, ის ნიშნავს, რომ დიტოს ლეაზე ერთით ნაკლები ყავს რამდენი ცალი ყავს დიტოს? მას რვა ცალი ჭიამაია ეყოლება ასევე შეგვეძლო ლეას ჭიამაიების დახატვაც ეს არის მისი 9 ცალი ჭიამაია, ხოლო დიტოს ეყოლებოდა ამაზე ერთით ნაკლები ერთი გამოვაკლოთ ამას და დაგვრჩება ეს 8 ცალი ჭიამაია გავაკეთოთ კიდევ ერთი პატარა ყუთის მასა შვიდი გრამით ნაკლებია, ვიდრე დიდი ყუთის პატარა ყუთის მასა არის ექვსი გრამი; ჩავწეროთ უნდა გავიგოთ დიდი ყუთის მასა დიდი ყუთის მასა მეტი იქნება თუ ნაკლები პატარა ყუთის მასაზე? წერია, რომ პატარა ყუთის მასა შვიდი გრამით ნაკლებია დიდი ყუთის მასაზე ეს, პატარა ყუთი, შვიდი გრამით ნაკლებია ვიდრე დიდი ყუთი იგივეა იმის თქმა, რომ დიდი ყუთის მასა პატარა ყუთისაზე შვიდი გრამით მეტია პლუს შვიდი ნიშნავს ''შვიდი გრამით მეტს'' ექვსს პლუს შვიდი იქნება დიდი ყუთის მასა ექვსს პლიუს შვიდი არის 13, ანუ დიდი ყუთის მასა არის 13