მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:23

ვიდეოს აღწერა

თუ დააჯამებთ ყველა წერტილს ამ დომინოზე, ჯამში 63 წერტილი იქნება. ეს მოცემული გვაქვს, ამიტომ არ არის საჭირო დათვლა. ამის გარდა, გვეუბნებიან, რომ ეს 42-ით მეტია ექვსგვერდა კამათელზე არსებული წერტილების ჯამზე. თუ ექვსგვერდა კამათელს წარმოვიდგენთ, კამათელი კუბია, რაღაც ასეთი იქნება. ვთქვათ, ამ გვერდზე აქვს ერთი წერტილი, ამაზე შეიძლება ჰქონდეს სამი, ამ გვერდზე კი - ორი. თუ დავითვლით ყველა წერტილს, რომელსაც ვხედავთ და რომელიც მეორე მხარესაა, ეს იქნება ექვსგვერდა კამათელზე წერტილების რაოდენობა. დომინოზე, გვეუბნებიან, რომ 63 წერტილია. ისიც გვითხრეს, რომ ეს 63 კამათელზე არსებული წერტილების ჯამზე 42-ით მეტია. მოდით, ახლა გავარკვიოთ, რამდენი წერტილია ექვსგვერდა კამათელზე. პირველ რიგში, საკუთარ თავს ყოველთვის უნდა ჰკითხოთ, თუ რას გვთხოვენ? მეტი იქნება ეს თუ ნაკლები იმ წერტილებზე, რაც დომინოზე გვაქვს? შეიძლება იფიქროთ, რომ რადგან წერია 42-ით 'მეტი', ამიტომ წერტილებიც მეტი იქნება. მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. ამოცანის წაკითხვისას, სიტყვა მეტის დანახვა არნიშნავს, რომ აუცილებლად მიმატებაა საჭირო სიტყვა 'ნაკლები, ყოველთვის გამოკლებას არ საჭიროებს. ეს ყოველთვის სწორი არაა. ყოველთვის უნდა დაფიქრდეთ, რას გვეკითხება ამოცანა. ახლა გვეუბნებიან, რომ აი, აქ გვაქვს 63 წერტილი, რაც 42-ით მეტია, ვიდრე წერტილების ჯამი ექვსგვერდიან კამათელზე. სხვანაირად რომ შევხედოთ, თუ აიღებ ექვსგვერდა კამათელზე წერტილების რაოდენობას. სწორედ ამას ვეკითხებიან, არა? მოდით, ეს კითხვის ნიშანი იყოს. თუ აიღებ ექვსგვერდა კამათელზე წერტილების რაოდენობას და კიდევ გექნება მასზე 42-ით მეტი წერტილი ეს იქნება იმდენივე, რამდენი წერტილიც არის დომინოზე, ანუ 63 კამათელზე არსებული წერტილების რაოდენობას დამატებული 42 არის 63. 63 არის 42 წერტილით მეტი, ვიდრე წერტილების რაოდენობა კამათელზე. ყოველთვის დაფიქრდით რას გეუბნებიან. ახლა შეგვიძლია ვცადოთ იმის გარკვევა, თუ რა რიცხვია ეს კითხვის ნიშანი. თუ კითვის ნიშანს დამატებული 42 არის 63, ეს იგივეა, რაც კითხვის ნიშანი ტოლია 63-ს გამოკლებული 42–ის. რამდენი იქნება 63-ს გამოკლებული 42? შეგვიძლია გამოვთვალოთ. 63 არის ექვსი ათეული და სამი ერთეული. 42 არის ოთხი ათეული და ორი ერთეული. ამ რიცხვების გამოკლებით გავიგებთ, რამდენი წერტილია ექვსგვერდა კამათელზე. ჯერ ერთეულებით დავიწყოთ: სამ ერთეულს გამოკლებული ორი ერთეული იქნება ერთი ერთეული. ექვს ათეულს გამოკლებული ოთხი ათეული იქნება ორი ათეული. ორი ათეული და ერთი ერთეული სულ 21–ს გვაძლევს. გამოდის, რომ ექვსგვერდა კამათელზე ყოფილა 21 წერტილი.