ძირითადი მასალა

პირველი რიგის დიფერენციალური განტოლებები

ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ამ თემის შესახებ

დიფერენციალური განტოლებები მხოლოდ პირველი წარმოებულით.