პირველი რიგის დიფერენციალური განტოლებები

ისწავლეთ

ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ისწავლეთ

ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ამ თემის შესახებ

დიფერენციალური განტოლებები მხოლოდ პირველი წარმოებულით.