თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 2: წარმოებულები: განმარტება და ძირითადი წესები

2500 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

ფუქციის წარმოებული აღწერს ფუნქციის მყისიერი ცვლილების სიჩქარეს კონკრეტულ წერტილზე. კიდევ ერთი გავრცელებული ინტერპრეტაციაა, რომ წარმოებული გვაძლევს ამ წერტილზე ფუნქციის მხების დახრილობას. ისწავლეთ, როგორ განვსაზღვრავთ წარმოებულს ზღვრების გამოყენებით. ისწავლეთ ბევრი სასარგებლო წესი (როგორებიცაა ხარისხის, ნამრავლის და განაყოფის წესები), რომლებიც გვეხმარება წარმოებულის სწრაფად პოვნაში.

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 720 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 640 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 640 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2500 ქულა!