ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:02

დიფერენცირებადობა წერტილზე: ალგებრულად (ფუნქცია დიფერენცირებადია)