ძირითადი მასალა

წარმოებულები: განმარტება და ძირითადი წესები

ამ თემის შესახებ

ფუქციის წარმოებული აღწერს ფუნქციის მყისიერი ცვლილების სიჩქარეს კონკრეტულ წერტილზე. კიდევ ერთი გავრცელებული ინტერპრეტაციაა, რომ წარმოებული გვაძლევს ამ წერტილზე ფუნქციის მხების დახრილობას. ისწავლეთ, როგორ განვსაზღვრავთ წარმოებულს ზღვრების გამოყენებით. ისწავლეთ ბევრი სასარგებლო წესი (როგორებიცაა ხარისხის, ნამრავლის და განაყოფის წესები), რომლებიც გვეხმარება წარმოებულის სწრაფად პოვნაში.