ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:03

ხარისხის წესის დამტკიცება დადებითი მთელი რიცხვების ხარისხებისთვის