ძირითადი მასალა

წარმოებულები: განმარტება და ძირითადი წესები

ივარჯიშეთ
მკვეთი წრფეები და ცვლილების საშუალო სიჩქარე პირობითი წერტილებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
წარმოებული, როგორც ზღვარიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გააწარმოეთ განაყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განაყოფის წესი ცხრილებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური ფუნქციების გაწარმოებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ფუქციის წარმოებული აღწერს ფუნქციის მყისიერი ცვლილების სიჩქარეს კონკრეტულ წერტილზე. კიდევ ერთი გავრცელებული ინტერპრეტაციაა, რომ წარმოებული გვაძლევს ამ წერტილზე ფუნქციის მხების დახრილობას. ისწავლეთ, როგორ განვსაზღვრავთ წარმოებულს ზღვრების გამოყენებით. ისწავლეთ ბევრი სასარგებლო წესი (როგორებიცაა ხარისხის, ნამრავლის და განაყოფის წესები), რომლებიც გვეხმარება წარმოებულის სწრაფად პოვნაში.