თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 4: წარმოებულის გამოყენებები

1500 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

წარმოებულები აღწერს რაოდენობების ცვლილების სიჩქარეს. ეს განსაკუთრებით გამოსადეგი ხდება ისეთ ამოცანებში, რომლებიც დაკავშირებულია პრაქტიკული, რეალური სამყაროს სიტუაციების ცვლილების სიჩქარეებთან. ასევე ისწავლეთ წარმოებულების გამოყენება ფუნქციის მიახლოებითი მნიშვნელობების საპოვნელად და ლოპიტალის წესის გამოყენებით ზღვრების პოვნა.

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 560 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1500 ქულა!