თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: დიფერენციალური კალკულუსი > თემა 5

გაკვეთილი 1: საშუალო მნიშვნელობის თეორემა

მსჯელობა საშუალო მნიშვნელობის თეორემით

ამოცანა

დავუშვათ, f(x)=2xsin(πx).
დაბლა წარმოდგენილია რაფაელის მცდელობა, დაასაბუთოს, რომ f(x)=14 ტოლობას აქვს წარმოებული 2<x<1 ინტერვალში.
სრულია თუ არა რაფაელის დასაბუთება? თუ არაა, რატომ?
რაფაელის დასაბუთება:
ექსპონენციური და ტრიგონომეტრიული ფუნქციები წარმოებადია და უწყვეტი განსაზღვრის არის ყველა წერტილში და 2x1 ინტერვალი არის f ფუნქციის განსაზღვრის არეში.
ამრიგად, საშუალო მნიშვნელობის თეორემის თანახმად, f(x)=14 ტოლობას უნდა ჰქონდეს ამოხსნა 2<x<1 ინტერვალში.
აირჩიეთ 1 პასუხი: