გაიმეორეთ დროის ცნობა ციფრებიან საათზე და სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშოს გაკეთება.

ციფრებიანი საათი

დროს განვსაზღვრავთ საათებსა\maroonD{\text{საათებსა}} და წუთებში\blueD{\text{წუთებში}}. მაგალითად, თუ დრო არის 9:39\maroonD9\colon\blueD{39}, საათი\maroonD{\text{საათი}} არის 9\maroonD9 და წუთები\blueD{\text{წუთები}} არის 39\blueD{39}. სხვაგვარად რომ ვიფიქროთ, დრო არის 39\blueD{39} წუთი\blueD{\text{წუთი}} 9\maroonD9 საათის შემდეგ.
საათს აქვს ორი ისარი. მოკლე ისარი არის საათების ისარი\maroonD{\text{საათების ისარი}}. გრძელი ისარი არის წუთების ისარი\blueD{\text{წუთების ისარი}}.

საათების ისრის კითხვა

საათი არის რიცხვი, რომელისკენაც საათის ისარი მიისწრაფვის ან რომელსაც ბოლოს გამოსცდა ის.
მაგალთისთვის, შემდეგ საათებზე 33 საათია.

წუთების ისრის კითხვა

წუთების ისარი ათვლას იწყებს 1212-დან. ეს წერტილი აღნიშნავს 00 წუთს საათის შემდეგ. ამის შემდეგ ყოველი წუთში წუთების ისარი გადაადგილდება ნიშნულებზე მარჯვნივ.
მაგალითად, ამ საათზე წუთების საწყისი წერტილიდან ისარი გადაადგილდა 1414 ნიშნულით. ანუ, წუთები არის 1414.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ დროის ცნობის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

მაგალითი

რომელი საათია?
საათის ისარი არის 66-სა და 77-ს შორის, შესაბამისად, დრო არის 66 საათის შემდეგ, მაგრამ 77 საათამდე.
საათი არის 66.
წუთების ისარი საწყისი წერტილიდან გადაადგილდა 2727 ნიშნულით. ანუ, გვაქვს 2727 წუთი.
დრო არის 6:276{:}27.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.