წილადები

ივარჯიშეთ

წილადები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთეულოვანი წილადები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

დააკავშირეთ წილადები 1-თანმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ 1 რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების მთელი რიცხვების სახით ჩაწერამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

წილადების ვიზუალურად შედარება 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლმნიშვნელიანი წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლმრიცხველიანი წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთნაირი მრიცხველისა ან მნიშვნელის მქონე წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ისწავლეთ

ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ივარჯიშეთ

მე-3 კლასი: წილადები – გასამეორებელი ამოცანებიმოიპოვეთ 7 პასუხი 10 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ეს იქნება თქვენთვის წილადების გაცნობა. თქვენ ისწავლით რა არიან ისინი და რას შეიძლება, გამოსახავდნენ ისინი. შემდეგ, მე-4 და მე-5 კლასებში, ისწავლით მათი გამოყენებით ანგარიშსაც.