ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ივარჯიშეთ
სამნიშნა რიცხვები შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათეულებისა და ასეულების ჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრება და გამოკლება რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ შევკრიბოთ და გამოვაკლოთ სამნიშნა რიცხვები ერთეულების, ათეულების და ასეულებზე დაფიქრებით.