მიმოიხილეთ შეფარდების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.

რა არის შეფარდება?

შეფარდება ერთმანეთს ადარებს ორ სხვადასხვა რაოდენობას.
მაგალითად, ეს ორი რაოდენობა შეიძლება, იყოს კუები და სელაპები:
სულ 5\greenD5 კუ და 3\blueD3 სელაპია.
ასე რომ, კუებისა და სელაპების შეფარდება არის 5\greenD5 3\blueD3–თან.

რიგს მნიშვნელობა აქვს

რაოდენობების რიგი უნდა ემთხვეოდეს რიცხვების რიგს.
ზემოთ ვნახეთ, რომ კუებისა და სელაპების შეფარდება არის 5\greenD5 3\blueD3–თან.
ახლა მოდით, შევცვალოთ რაოდენობების რიგი.
სელაპების კუებთან შეფარდება რის 3\blueD3 5\greenD5–თან.
კუების ყველა ცხოველთან შეფარდება არის 5\greenD5 88–თან.

ფარდობების ჩაწერის გზები

აქ არის ერთისა და იმავე შეფარდების აღწერის რამდენიმე გზა:
  • 661111,
  • 6:116:11,
  • 611\dfrac6{11}
გინდათ, მეტი ისწავლოთ შეფარდებების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

ამოცანა 1
რას უდრის ბაჭიების სტაფილოებთან შეფარდება?
აირჩიეთ 1 პასუხი:
აირჩიეთ 1 პასუხი:

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.