თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

კურსი: მეექვსე კლასი > თემა 1

გაკვეთილი 7: პროცენტების, ათწილადებისა და წილადების შედარება

პროცენტების გარდაქმნებისა და წილადების მიმოხილვა

მიმოიხილეთ პროცენტების, როგორც წილადების და წილადების, როგორც პროცენტების ჩაწერა.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.

პროცენტების წილადებად ჩაწერა

პროცენტი ნიშნავს 'მეასედს.' ასე რომ, პროცენტის ნიშანი შეგვიძლია, შევცვალოთ 'მეასედით.'
მაგალითი
მოდით 15% ჩავწეროთ წილადის სახით.
15%=15 მეასედი=15100
გინდათ, მეტი ისწავლოთ პროცენტების წილადებად ჩაწერის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა

ამოცანა 1A
65% დაიყვანეთ უმარტივესი ფორმის წილადამდე.
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

წილადების პროცენტებად ჩაწერა

პროცენტი ნიშნავს 'მეასედს.' ასე რომ, გვინდა, შევადგინოთ ტოლფასი წილადი მნიშვნელით 100.
მაგალითი
მოდით, 45 დავწეროთ პროცენტის სახით.
აქ მთავარია, 45 ისეთ წილადად გარდავქმნათ, რომლის მნიშვნელი იქნება 100. ამისათვის, უნდა ვიცოდეთ, 100-ის მისაღებად რამდენზე უნდა გავამრავლოთ 5:
5×20=100
ახლა მზად ვართ 45 გარდავქმნათ პროცენტად:
45=4×205×20=80100
80100=80 per hundred=80%

პრაქტიკა

ამოცანა 2A
110 გარდაქმენით პროცენტად.
  • თქვენი პასუხი უნდა იყოს
  • მთელი რიცხვი, როგორიცაა 6
  • გამარტივებული წესიერი წილადი, მაგალითად 3/5
  • გამარტივებული არაწესიერი წილადი, მაგალითად 7/4
  • შერეული რიცხვი, როგორიცაა 1 3/4
  • ზუსტი ათწილადი, მაგალითად 0.75
  • pi-ს ჯერადი, როგორიცაა 12 pi ან 2/3 pi
%

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.