თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

რა არის უარყოფითი რიცხვი

ვისწავლოთ, რა არის უარყოფითი რიცხვები და როგორ ავსახოთ ისინი რიცხვით ღერძზე.
აი, რიცხვითი ღერძი, რომელიც უკვე საკმაოდ ნაცნობი უნდა იყოს. ის იწყება 0-ით და შემდეგ აითვლება 1-ის ტოლი მონაკვეთებით:
ვიცით, რომ თუ ამ ღერძს მარჯვნივ გავუყვებით, შეგვხვდება 11, შემდეგ 12 და ასე შემდეგ.
მაგრამ რა მოხდება, თუ კი 0-იდან მარცხნივ გავუყვებით მას? მივიღებთ უარყოფით რიცხვებს! 0-ის მარცხნივ არის 1, შემდეგ 2, შემდეგ 3 და ასე გრძელდება:

მოდით, ვივარჯიშოთ!

ამოცანა 1A
გადაანაცვლეთ წერტილი 4-ზე.

რისთვის გვჭირდება უარყოფითი რიცხვები?

უარყოფითი რიცხვები გვეხმარება ნულზე ნაკლები მნიშვნელობების გამოსახვაში.

მაგალითი:

როდესაც ტემპერატურა 0-ზე 8-ით ნაკლებია, იგი 0-ზე ნაკლებია. შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ ტემპერატურა არის 8.

უარყოფითის კიდევ რამდენიმე მაგალითი

ამოცანა 2A
ბანკი შენატანებისთვის იყენებს დადებით რიცხვებს და გამოტანებისთვის - უარყოფით რიცხვებს.
როგორ წარმოადგენდა ბანკი 19,43 დოლარის გატანას?
აირჩიეთ 1 პასუხი:

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.