ძირითადი მასალა

უარყოფითი რიცხვები

ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების ინტერპრეტაციამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მოპირდაპირე რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი სიმბოლო, როგორც მოპირდაპირემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოპირდაპირე რიცხვები: გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
პატარა უარყოფითი რიცხვების დალაგებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების დალაგებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეადარეთ რაციონალური რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფით რიცხვები, ცვლადები, რიცხვითი ღერძიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რიცხვითი გამოსახულებების დაწერამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
იპოვეთ მოდულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეადარეთ და დაალაგეთ მოდულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოდულების შედარება: გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
აბსოლუტური მნიშვნელობის ინტერპრეტირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
წერტილები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მეოთხედები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მანძილი წერტილებს შორის: ვერტიკალური და ჰორიზონტალურიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები საკოორდინატო სიბრტყეზე, ოთხივე მეოთხედშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საკოორდინატო სიბრტყეზე წერტილების არეკვლა მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

უარყოფით რიცხვები მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისა, თუ როგორ გვესმის ჩვენ მათემატიკა და სამყარო. 'უარყოფითის' იდეა ხშირად დაკავშირებულია 'ცუდთან'. უარყოფითი რიცხვები არა მხოლოდ კარგია, არამედ სახალისოც! გაიარეთ ეს ტუტორიალი ჩვენთან ერთად და ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ განისაზღვრება და როგორ გამოიყენება ისინი. აბსოლუტური მნიშვნელობა არის უარყოფითი რიცხვების ტიპი, რომლებიც გამოხატულია, როგორც დადებითი რიცხვი. დაიბენით? ნუ დაიბნევით. ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ.