გადახედეთ წევრებს, მამრავლებსა და კოეფიციენტებს და სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო. 

წევრები

წევრები არის რიცხვები, ცვლადები ან რიცხვისა და ცვლადის ნამრავლი.
წევრების მაგალითები:
  • 55
  • 9a9a
  • yy

მამრავლები

მამრავლი ნამრავლის ერთი ნაწილია.
მამრავლების მაგალითები:
8x8x წევრში მამრავლები არის 88 და xx.
cdecde წევრში მამრავლები არის cc, dd და ee.

კოეფიციენტები

კოეფიციენტი არის ცვლადზე გამრავლებული რიცხვი.
კოეფიციენტის მაგალითები:
14c14c წევრში კოეფიციენტი არის 1414.
gg წევრში კოეფიციენტი არის 11.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ წევრების, მამრავლებისა და კოეფიციენტების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.