ძირითადი მასალა

ცვლადები და გამოსახულებები: შესავალი

დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ რა არის ცვლადი და ივარჯიშეთ გამოსახულებებში მათ გამოყენებაზე. ამ გაკვეთილში განხილული ძირითადი ცნებებია ჩასმა, განრიგებადობის კანონი და მსგავსი წევრების დაჯგუფება.