ძირითადი მასალა

ცვლადები და გამოსახულებები: შესავალი

ისწავლეთ
რა არის ცვლადი?წევრები, მამრავლები და კოეფიციენტებირატომ არ ვიყენებთ გამრავლების ნიშანს?წევრები, მამრავლები და კოეფიციენტები: მიმოხილვა
ისწავლეთ
ერთცვლადიანი გამოსახულების ამოხსნაცვლადის შემცველი მაჩვენებლიანი გამოსახულებების ამოხსნაორუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნაორცვლადიანი გამოსახულებების ამოხსნა: წილადები და ათწილადებიერთუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნაორუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნაორცვლადიანი გამოსახულებების ამოხსნა: წილადები და ათწილადები
ისწავლეთ
გამოსახულების მნიშვნელობის ინტუიციიურად დადგენაგამოსახულების მნიშვნელობის ინტუიციიურად დადგენა
ისწავლეთ
ცვლადიანი გამოსახულებების ამოხსნა: ტემპერატურაამოცანები ცვლადიანი განტოლებების ამოხსნაზეცვლადებიანი გამოსახულებების ამოხსნა: კუბებიცვლადიანი გამოსახულებების ამოხსნა: ხარისხის მაჩვენებლები
ისწავლეთ
დაწერეთ უმარტივესი ცვლადიანი გამოსახულებებიდაწერეთ უმარტივესი ცვლადიანი გამოსახულებებიგანტოლებების ჩაწერა ცვლადების საშუალებითგანტოლებების ჩაწერა ცვლადების საშუალებითცვლადებისა და ფრჩხილების შემცველი გამოსახულების ჩაწერა
ისწავლეთ
ამოცანები ძირითადი გამოსახულებების ჩაწერაზეამოცანები ძირითადი გამოსახულებების ჩაწერაზეამოცანები გამოსახულებების ჩაწერაზე
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ რა არის ცვლადი და ივარჯიშეთ გამოსახულებებში მათ გამოყენებაზე. ამ გაკვეთილში განხილული ძირითადი ცნებებია ჩასმა, განრიგებადობის კანონი და მსგავსი წევრების დაჯგუფება.