თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 8: მონაცემები და სტატისტიკა

2200 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

სტატისკაში ვცდილობთ სამყაროს შესახებ აზრის გამოტანას დიდი ოდენობის ინფორმაციის შეგროვებით, ორგანიზებით, ანალიზითა და პრეზენტაციით. მაგალითად, შეგიძლიათ ჰკითხოთ თქვენს მეგობრებს, რომელია ყველაზე პოპულარული შოუ, მაგრამ მცირე ჯგუფის მაგალითი ვერ მოგცემთ ზუსტ წარმოდგენას იმაზე, თუ რას უყურებს ყველაზე ხშირად ყველა მეექვსეკლასელი. ამ კვლევისათვის თქვენ უნდა გამოკითხოთ სხვადასხვა წარმოშობის მოსწავლეები ქვეყნის ყველა კუთხიდან. შემდგომ შესაძლებელია მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი, რათა მივიღოთ უფრო ზუსტი სურათი ყველაზე პოპულარული ტელეშოუს შესახებ. დავიწყოთ სტატისტიკის განხილვა, ჩარჩო-დიაგრამის, სვეტოვანი დიგრამების, პიქტოგრაფების, წრფივი გრაფების და წერტილოვანი დიაგრამების ჩათვლით.

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 640 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 560 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 240 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2200 ქულა!