ძირითადი მასალა

არითმეტიკული მოქმედებები

ივარჯიშეთ
ათწილადების შეკრება: მეათედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების შეკრება: მეასედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების შეკრება: მეათასედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ათწილადების გამოკლება: მეათედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების გამოკლება: მეასედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების გამოკლება: მეათასედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვებზე გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალნიშნა რიცხვების გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების გაყოფა (მაგალითად, 56÷35) ათწილადების მისაღებადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების გაყოფა: მეასედებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების გაყოფა: მეათასედებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გაყავით წილადები მთელ რიცხვებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაყავით მთელი რიცხვები წილადებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების გაყოფამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაყავით შერეული რიცხვებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წილადების გაყოფაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ხარისხები (საფუძვლები)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ხარისხის მაჩვენებლებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების ხარისხებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მოქმედებათა თანმიმდევრობა (ხარისხების გარდა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოქმედებათა თანმიმდევრობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა მოქმედებათა თანმიმდევრობაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მათემატიკის ყველაზე ფუნდამენტური მიმართულება არის მათემატიკური ოპერაციები. ის შედგება რიცხვების მიმატების, გამოკლების, გამრავლებისა და გაყოფისაგან. სანაძლეოს ვდებთ, რომ მთელ არაუარყოფით რიცხვებზე ამ ოპერაციების შესრულება ძალიან მარტივია, ამიტომ ახლა ეს რიცხვები შევურიოთ ათწილადებსა და წილადებს. აგრეთვე გაგაცნობთ ხარისხების იდეას, რაც უფრო მნიშვნელოვანი გახდება წინსვლასთან ერთად. გაამახვილეთ ფანქარი და მოკალათდით სკამზე, ჩვენ სასწავლებლად მივდივართ!