ძირითადი მასალა

თანრიგის ერთეული და დამრგვალება

ისწავლეთ
თანრიგის პოვნაუდიდესი რიცხვის შედგენათანრიგის კუბები მთელი რიცხვების თანრიგები (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
რა არის თანრიგიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უდიდესი და უმცირესი რიცხვების შექმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანრიგების კუბებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მთელი რიცხვების 10-ზე გამრავლება მთელი რიცხვების 10-ზე გაყოფა რა არის თანრიგიციფრების ადგილების მნიშვნელობების შედარებათანრიგი 10-ზე გამრავლება-გაყოფის დროს
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების 10-ზე გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მთელი რიცხვების 10-ზე გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ და გაყავით 10-ზე მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანრიგი 10-ზე გამრავლება-გაყოფის დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რიცხვის ჩაწერა განვრცობილი სახითრიცხვის ჩაწერა სტანდარტული ფორმითარაუარყოფით მთელი რიცხვები გაშლილი ფორმით: მიმოხილვაარაუარყოფითი მთელი რიცხვები სიტყვიერად ჩაწერილი ფორმით: გამეორება
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების ჩაწერა განვრცობილი სახითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რიცხვების სიტყვიერად ჩაწერამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რიცხვების სხვადასხვა თანრიგებად დაჯგუფებამთელი რიცხვების თანრიგების დაჯგუფებაარაუარყოფითი მთელი რიცხვების შეკრება თანრიგების მიხედვით
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების თანრიგების გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მრავალნიშნა რიცხვების შედარებამთელი რიცხვების თანრიგების შედარებაამოცანები მრავალნიშნა მთელი რიცხვების შედარებაზე
ივარჯიშეთ
მრავალნიშნა რიცხვების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რიცხვების შედარება: გამოცდა თანრიგზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მრავალნიშნა რიცხვების შედარებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მთელი რიცხვების დამრგვალება უახლოეს ასეულამდემთელი რიცხვების დამრგვალება უახლოეს ათასამდემთელი რიცხვების დამრგვალება უახლოეს ათამდემთელი რიცხვების დამრგვალება: გამოტოვებული ციფრიამოცანები მთელი რიცხვების დამრგვალებაზე
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების დამრგვალება მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა: მთელი რიცხვების დამრგვალებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მტელი რიცხვების დამრგვალებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

საკმაო ხანია, რაც თანრიგებს ვსწავლობთ და ერთეულებზე, ათეულებზე და ასეულებზე ვფიქრობთ. უკვე მზად ვართ, რომ ისეთ მთელ რიცხვებს შევეჭიდოთ, სადაც ათასეულები, მილიონები და მეტიც შეგვხვდება!