ძირითადი მასალა

თანრიგის ერთეული და დამრგვალება

ივარჯიშეთ
რა არის თანრიგიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უდიდესი და უმცირესი რიცხვების შექმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანრიგების კუბებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების 10-ზე გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მთელი რიცხვების 10-ზე გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ და გაყავით 10-ზე მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანრიგი 10-ზე გამრავლება-გაყოფის დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების დამრგვალება მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა: მთელი რიცხვების დამრგვალებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მტელი რიცხვების დამრგვალებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

საკმაო ხანია, რაც თანრიგებს ვსწავლობთ და ერთეულებზე, ათეულებზე და ასეულებზე ვფიქრობთ. უკვე მზად ვართ, რომ ისეთ მთელ რიცხვებს შევეჭიდოთ, სადაც ათასეულები, მილიონები და მეტიც შეგვხვდება!