ძირითადი მასალა

გამრავლება და გაყოფა

ივარჯიშეთ
გამრავლება თანრიგების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ 2, 3 და 4-ნიშნა რიცხვები 1-ნიშნა რიცხვებზე ფართობის მოდელითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვები გაამრავლეთ ფართობის მოდელებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამრავლება დაჯგუფების გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამრავლება გადაჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ ორნიშნა რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
უნაშთო გაყოფა ერთნიშნა რიცხვებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნულები გასაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნულები განაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ამოცანები გამრავლებასა და გაყოფაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალეტაპიანი ამოცანები ვარაუდზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წარმოადგინეთ მრავალნაბიjიანი ამოცანები განტოლებების მეშვეობითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალსაფეხურიანი ამოცანები მთელი რიცხვებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მოდით, გავაგრძელოთ მესამე კლასში დაწყებული მოგზაურობა გამრავლებისა და გაყოფის სამყაროში. გამრავლება და გაყოფა მთელ რიცხვებზე უკვე ვიცით, ახლა კი აღმოვაჩენთ, რომ გაყოფისას ხშირად გვრჩება ნაშთები. ეს გაკვეთილები ასევე დაგეხმარებათ: მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლებაში, ქვეშმიწერით გაყოფასა და ამოცანების ამოხსნაში. დავიწყოთ!