ძირითადი მასალა

გამრავლება და გაყოფა

ივარჯიშეთ
გამრავლება თანრიგების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
გაამრავლეთ 2, 3 და 4-ნიშნა რიცხვები 1-ნიშნა რიცხვებზე ფართობის მოდელითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ორნიშნა რიცხვები გაამრავლეთ ფართობის მოდელებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
გამრავლება დაჯგუფების გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
გამრავლება გადაჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
გაამრავლეთ ორნიშნა რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
ივარჯიშეთ
უნაშთო გაყოფა ერთნიშნა რიცხვებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ნულები გასაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ნულები განაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა
ივარჯიშეთ
რა არის ნაშთიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ნაშთიანი გაყოფა (ძირითადი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ნაშთიანი გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ამოცანები გამრავლებასა და გაყოფაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მრავალეტაპიანი ამოცანები ვარაუდზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წარმოადგინეთ მრავალნაბიjიანი ამოცანები განტოლებების მეშვეობითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მრავალსაფეხურიანი ამოცანები მთელი რიცხვებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

მოდით, გავაგრძელოთ მესამე კლასში დაწყებული მოგზაურობა გამრავლებისა და გაყოფის სამყაროში. გამრავლება და გაყოფა მთელ რიცხვებზე უკვე ვიცით, ახლა კი აღმოვაჩენთ, რომ გაყოფისას ხშირად გვრჩება ნაშთები. ეს გაკვეთილები ასევე დაგეხმარებათ: მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლებაში, ქვეშმიწერით გაყოფასა და ამოცანების ამოხსნაში. დავიწყოთ!