ძირითადი მასალა

გამრავლება და გაყოფა

ისწავლეთ
გაამრავლეთ ერთნიშნა რიცხვი 10-ზე, 100-სა და 1000-ზეგაამრავლეთ ერთნიშნა რიცხვები 10-ის, 100-ისა და 1000-ის ჯერადებზეათეულების გამრავლება
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ ერთნიშნა რიცხვი 10-ზე, 100-ზე და 1000-ზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ ერთნიშნა რიცხვი 10-ის, 100-ისა და 1000-ის მამრავლებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათეულების გამრავლება მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გამრავლების მეტი გზაგანრიგებადობის კანონით გამრავლებაგამრავლება ფართობის მოდელის (მართკუთხედის) დახმარებით: 6 X 7981გამრავლება ფართობის მოდელის საშუალებით: 78 x 65გამრავლება ფართობის მოდელის საშუალებით: 16 x 27ფართობის მოდელების გამოყენებით გამრავლება დაუკავშირეთ სტანდარტულ ქვეშმიწერით გამრავლებას
ივარჯიშეთ
გამრავლება თანრიგების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ 2, 3 და 4-ნიშნა რიცხვები 1-ნიშნა რიცხვებზე ფართობის მოდელითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვები გაამრავლეთ ფართობის მოდელებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვის ერთნიშნაზე გამრავლებასამნიშნა რიცხვის ერთნიშნაზე გამრავლებაგამრავლება: ორნიშნა რიცხვის ერთნიშნაზე (დაჯგუფება)სამნიშნა რიცხვების ერთნიშნაზე გამრავლება (დაჯგუფება)ოთხნიშნა რიცხვების ერთნიშნაზე გამრავლება (დაჯგუფება)ორნიშნა რიცხვების გამრავლება
ივარჯიშეთ
გამრავლება დაჯგუფების გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამრავლება გადაჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ ორნიშნა რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შედარება გამრავლების საშუალებით: შესავალიშედარება გამრავლების საშუალებით: ჟირაფიშედარება გამრავლების საშუალებით: ფულიშედარება გამრავლებით: ასაკიშედარება გამრავლების საშუალებით: მაგია
ივარჯიშეთ
შეადარეთ გამრავლების გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები გამრავლების საშუალებით შედარებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განაყოფები, რომლებიც 10-ის ჯერადებია ნულების გაბათილება გაყოფის დროს
ივარჯიშეთ
10-ის ჯერადი განაყოფებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნოლების მოშორება გაყოფის დროს მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გაყოფა თანრიგების მიხედვითფართობის მოდელით (მართკუთხედის მაგალითით) გაყოფა
ივარჯიშეთ
გაყავით თანრიგების მიხედვითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაყავით ერთნიშნა რიცხვზე (ვიზუალური მოდელები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის ქვეშმიწერით უნაშთო გაყოფაქვეშმიწერით გაყოფა: 280÷5
ივარჯიშეთ
უნაშთო გაყოფა ერთნიშნა რიცხვებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნულები გასაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნულები განაყოფში (ნაშთი არ გვაქვს)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის ნაშთირა არის ნაშთინაშთების განმარტებანაშთიანი გაყოფა ქვეშმიწერით: 3771÷8ნაშთიანი გაყოფა ქვეშმიწერით: 2292÷4
ივარჯიშეთ
რა არის ნაშთიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნაშთიანი გაყოფა (ძირითადი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნაშთიანი გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა გაყოფაზე: გოლები მოედანზეამოცანა გამრავლებაზე: პიცა
ივარჯიშეთ
ამოცანები გამრავლებასა და გაყოფაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალეტაპიანი ამოცანები ვარაუდზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წარმოადგინეთ მრავალნაბიjიანი ამოცანები განტოლებების მეშვეობითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალსაფეხურიანი ამოცანები მთელი რიცხვებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მოდით, გავაგრძელოთ მესამე კლასში დაწყებული მოგზაურობა გამრავლებისა და გაყოფის სამყაროში. გამრავლება და გაყოფა მთელ რიცხვებზე უკვე ვიცით, ახლა კი აღმოვაჩენთ, რომ გაყოფისას ხშირად გვრჩება ნაშთები. ეს გაკვეთილები ასევე დაგეხმარებათ: მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლებაში, ქვეშმიწერით გაყოფასა და ამოცანების ამოხსნაში. დავიწყოთ!