ძირითადი მასალა

გეომეტრია

ივარჯიშეთ
კუთხის სახეობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კუთხეების ცნობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახაზეთ მართი, მახვილი და ბლაგვი კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საწყისი კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
დაშალეთ კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

საბოლოოდ გეომეტრიასაც მივუახლოვდით. დიდი ხანია ამას ველოდებოდით, იმედია თქვენც. გეომეტრიის საფუძველი წრფეა -- ამიტომაც სწორედ წრფით დავიწყებთ. შემდეგ გადავალთ კუთხეებზე, ოთხკუთხედებსა და სამკუთხედებზე. ჩვენი მიზანია, ავითვისოთ გეომეტრიის ძირითადი ცნებები, უნარები და გამოყენების ხერხები. დავიწყოთ!