თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 6: გეომეტრია

2000 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

საბოლოოდ გეომეტრიასაც მივუახლოვდით. დიდი ხანია ამას ველოდებოდით, იმედია თქვენც. გეომეტრიის საფუძველი წრფეა -- ამიტომაც სწორედ წრფით დავიწყებთ. შემდეგ გადავალთ კუთხეებზე, ოთხკუთხედებსა და სამკუთხედებზე. ჩვენი მიზანია, ავითვისოთ გეომეტრიის ძირითადი ცნებები, უნარები და გამოყენების ხერხები. დავიწყოთ!

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 320 ქულა

ივარჯიშეთ

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 480 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2000 ქულა!