ძირითადი მასალა

გამყოფები, ჯერადები და ნიმუშები

ამ თემის შესახებ

ვიცით რომ 3x2x5 = 30. ანუ, 2, 3 და 5 30-ის გამყოფებია. 30 3, 2-სა და 5-ის ჯერადია. თუ რიცხვი იყოფა თავის თავზე და ერთზე, მაშინ ეს რიცხვი მარტივია. არ ინერვიულოთ, ეს უფრო კარგადაა ახსნილი გაკვეთილში. სხვა მათამატიკურ ნიმუშებსაც განვიხილავთ.