ძირითადი მასალა

ათწილადები

ივარჯიშეთ
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეათედები 0-1მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეათედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეასედები 0-0.1მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეასედებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
1-ზე მეტი ათწილადების თანრიგიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1400 ქულა!

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ, თუ რა არის ათწილადი და რა კავშირი აქვს მას წილადებთან. ასევე იპოვეთ ათწილადები რიცხვით ღერძე, გადაიყვანეთ წილადები და ათწილადები და შეადარეთ ათწილადები ერთმანეთს.