ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:08

10-ის, 100-ისა და 1000-ის ჯერადების გაყოფის სტრატეგიები