ძირითადი მასალა

ათწილადი ნიშანი და ათწილადები

ივარჯიშეთ
თანრიგების სახელებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ციფრის მნიშვნელობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეადარეთ ათწილადები მეათასედებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა ათწილადების შედარებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების დალაგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ათწილადების შედარებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ათწილადების დამრგვალება მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების დამრგვალება რიცხვითი ღერძის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა ათწილადების დამრგვალებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ათწილადების დამრგვალებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
მთელი რიცხვების 10-ზე, 100-ზე და 1000-ზე გამრავლება-გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ, როგორ მუშაობს ათწილადები, ზუსტად უნდა გვესმოდეს თანრიგის ცნება. ამ ტუტორიალების მიზანია, რომ თანრიგის იდეა დაუკავშიროს 10-ზე გამრავლებას.