თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

რას ნიშნავს წილადების გაყოფად წარმოდგენა

სალი გვაჩვენებს, რატომ არის a/b და a÷b ერთი და იგივე. ეს ასეა, წილადის ხაზი და გაყოფის ნიშანი ერთსა და იმავეს ნიშნავს. შემქმნელია სალ ხანი.

გსურთ, შეუერთდეთ დისკუსიას?

პოსტები ჯერ არ არის.
გესმით ინგლისური? დააწკაპუნეთ აქ და გაეცანით განხილვას ხანის აკადემიის ინგლისურენოვან გვერდზე.

ვიდეოს აღწერა

როდესაც ჩვენ პირველად შევეხეთ გამრავლებას და გაყოფას, ვნახეთ, რომ მათ ერთმანეთის საპირისპირო მნიშვნელობები აქვთ ან სხვა კუთხით რომ შევხედოთ, მათ ერთმანეთის გაბათილება შეუძლიათ მაგალითად, თუ წერია ორჯერ ოთხი, მე ვიღებ ორიანების ოთხ ჯგუფს. ეს არის ორიანების ერთი ჯგუფი, ორიანების მეორე ჯგუფი, ორიანების მესამე ჯგუფი და ორიანების მეოთხე ჯგუფი. ბევრი ვიდეოს წინ ასევე ვისწავავლეთ, რომ ეს ყველაფერი რვას უდრის. მსგავსი იდეა შეგვიძლია გამოვხატოთ გაყოფაზეც. შეგვიძლია დავიწყოთ რვით. დავიწყოთ და დავხატოთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, და 8 რგოლი. დავიწყოთ რვით. მოდით ამის გაყოფა ვცადოთ. დავყოთ ეს ოთხ ჯგუფად, ოთხ ტოლ ჯგუფად. აი ერთი ჯგუფი, მეორე ტოლი ჯგუფი, მესამე ტოლი ჯგუფი, და მეოთხე ტოლი ჯგუფი. თვალსაჩინოა, რომ როდესაც დავიწყეთ რვით და დავყავით ის ოთხ ტოლ ჯგუფად, თითოეულ ჯგუფში ორი რგოლი მოვათავსეთ. ალბათ დაინახეთ ურთიერთკავშირი. ორჯერ ოთხი უდრის რვას, ხოლო რვა გაყოფილი ოთხზე არის ორი. ამასთანავე, რვა რომ გაგვეყო ორზე, მივიღებდით ოთხს. ეს ზოგადი ჭეშმარიტებაა. თუ მე მაქვს ერთი რიცხვი გამრავლებული მეორეზე და შემდგომ მათ ნამრავლს გავყოფთ ამ რიცხვებიდან ერთ-ერთზე, მივიღებთ მეორე რიცხვს. ასევე ხდება წილადების შემთხვევაშიც. ეს ლოგიკურია წილადებთან მიმართებაში. მაგალითად, დავიწყოთ ერთი მესამედით და გავამრავლოთ ის სამზე. ამის წარმოდგენის რამდენიმე გზა არსებობს. მოდით, უბრალოდ დიაგრამას დავხაზავ ჩავთვალოთ, რომ ეს ბლოკი ერთ მთელს აღნიშნავს, მის ერთ მესამედს გავამუქებ. ეს არის ერთი მესამედი. ის სამზე უნდა გავამრავლოთ. გვექნება სამი ცალი ერთი მესამედი. სხვა კუთხით თუ შევხედავთ, ეს იქნება ერთ მესამედს პლუს ერთი მესამედი და პლუს კიდევ ერთი მესამედი. ეს ჩვენი პირველი მესამედია, ეს - მეორე, ეს კი - მესამე. ჯამში ვიღებთ ერთ მთელს. ეს არის სამი მესამედი ანუ ერთი მთელი. აქაც იმავე მეთოდს ვიყენებთ. თუ ერთი მესამედი გამრავლებული სამზე ერთს უდრის, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ერთი გაყოფილი სამზე უნდა უდრიდეს ერთ მესამედს. ეს ყველფერი გამომდინარეობს იქიდან, თუ საიდან დავიწყებთ წილადებზე ფიქრს. მოდით დავიწყოთ ერთი მთელით. ეს იქნება ჩვენი ერთი მთელი. მოდით დავყოთ ის სამ ტოლ ნაწილად, ისევე როგორც ეს ვქენით რვის ოთხ ტოლ ნაწილად დაყოფისას. თუ თქვენ ამას დაყოფთ სამ ტოლ ნაწილად, თითოეული ნაწილის ზომა იქნება ზუსტად ერთი მესამედი. ამას მივყავართ საინტერესო კითხვამდე ყურადღება მიაქციეთ, ერთი არის მრიცხველი, სამი არის მნიშვნელი, ჩვენ კი ვთქვით, რომ ეს უდრის, მრიცხველს რომელიც გავყავით მნიშვნელზე. ერთი შეფარდებული სამთან უდრის იმავეს, რაც ერთი გაყოფილი სამზე. ეს ყველა შემთხვევაში სწორია? კიდევ რამდენჯერმე ვცადოთ ამის გაკეთბა. ავიღოთ განსხვავებულ წილადი, მაგალითად, ავიღოთ სამი მეოთხედი და გავამრავლოთ ის ოთხზე. კიდევ ერთხელ, ვეცდები დავხატო ერთი მეოთხედი ნაწილი. სხვა ფერში გავაკეთებ ამას. ჩავთვალოთ, რომ ეს ბლოკი უდრის ერთ მთელს. გავყოთ ის ოთხ ტოლ ნაწილად. დავყავი ოთხ ნაწილად. და მოდით დავაკოპირებ, რომ რამდენჯერმე შევძლო მისი გამოყენება. მშვენიერია. სამი მეოთხედი იქნება, იდეალურად არ დამიხატავს, უკეთესად შემეძლო დამეხატა, დაახლოებით ტოლი ნაწილები მაინც შეიძლებოდა გამომსვლოდა. ვფიქრობ, ასე უკეთესად გამოიყურება. ვცდილობ დავხატო ოთხი ტოლი ნაწილი. მოდით ამას დავაკოპირებ, რათა მოგვიანებით გამოვიყენო. გვჭირდება სამი მეოთხედი. ეს არის ოთხი ტოლი ნაწილი, გვჭირდება სამი. ერთი, ორი, სამი. ახლა კი ამას გავამრავლებთ ოთხზე და საბოლოოდ მივიღებთ ოთხ ცალ სამ მეოთხედს. და აქ უფრო მეტი მთელი დაგვჭირდება. ჩავსვათ კიდევ ერთი მთელი. ეს არის ერთი სამი მეოთხედი ნაწილი. მოდით კიდევ ერთ სამ მეოთხედს დავხატავ სხვა ფერში. ეს არის ერთი მეოთხედი, ეს არის მეორე ერთი მეოთხედი და მესამე ერთი მეოთხედი ეს არის კიდევ ერთი სამი მეოთხედი. ჯერ დახატული გვაქვს ორი სამი მეოთხედი. ეს არის პირველი სამი მეოთხედი. ამას მიმატებული აქვს ეს მეორე სამი მეოთხედი. მოდით გავაკეთოთ მესამე სამი მეოთხედი. დაგვჭირდება კიდევ ერთი მთელის გამოყენება. ამას ამ ფერში გავაკეთებ. ეს არის მესამე სამი მეოთხედი, ეს არის ერთი მეოთხედი, ეს არის მეორე ერთი მეოთხედი, და ეს არის მესამე ერთი მეოთხედი. მესამე სამი მეოთხედი იქნება მწვანე ფერში. ახლა გვჭირდება მეოთხე სამი მეოთხედი. ამისათვის ავირჩევ ფერს, რომელიც ჯერ არ მიხმარია, მაგალითად, თეთრს. ეს არის ერთი მეოთხედი, აქაც მეორე ერთი მეოთხედი და მესამე ერთი მეოთხედი. ყურადღება მიაქციეთ, ახლა მაქვს ერთი სამი მეოთხედი, მეორე სამი მეოთხედი, მესამე სამი მეოთხედი და მეოთხე სამი მეოთხედი. მაქვს ოთხი სამი მეოთხედი. რა უნდა გავაკეთო როდესაც მაქვს ოთხი სამი მეოთხედი? ლოგიკურია. გამოგვივიდა სამი მთელი. ეს უდრის სამ მთელს. სამი მეოთხედი გამრავლებული ოთხზე უდრის სამს, რაც ნიშნავს, რომ სამი გაყოფილი ოთხზე უდრის სამ მეოთხედს. გამოვიყენეთ იგივე მეთოდი. სამი შეფარდებული ოთხთან უდრის იმავეს, რაც სამი გაყოფილი ოთხზე. და ეს სწორია. წილადის ხაზს შეგვიძლია შევხედოთ, როგორც გაყოფის ნიშანს. ამ დიაგრამას თუ შევხედავთ, ეს ყველაფერი ლოგიკური გამოდის. თუ დავიწყეთ სამი მთელით და მისი ოთხ ტოლ ჯგუფად გაყოფა მოგვინდა, პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი, მეოთხე ნაწილი, გამოგვივა, რომ თითოეული ამ ჯგუფთაგანი მოიცავს სამ მეოთხედ ნაწილს.