ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ისწავლეთ
ხშირად გამოყენებადი წილადები და ათწილადებიხშირად გამოყენებადი წილადები და ათწილადები
ივარჯიშეთ
ხშირად გამოყენებადი წილადები და ათწილადებიმოიპოვეთ 10 პასუხი 14 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ათწილადების ჯამის მიახლოებითი შეფასებაათწილადების შეკრების შესავალი: მეათედებიათწილადების შეკრებაათწილადების შეკრება ერთეულებისა და მეათედების თანრიგებით
ივარჯიშეთ
მიახლოებითი შეფასება ათწილადების შეკრებისასმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების დაჯამება ვიზუალურადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 0.7+0.5მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 4+5.7მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 40.1+7.6მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ათწილადების ჯამის მიახლოებითი შეფასებაათწილადების შეკრების შესავალი: მეათედებიათწილადების შეკრებაათწილადების შეკრება ერთეულებისა და მეათედების თანრიგებითათწილადების შეკრება ასეულებითათწილადების შეკრება ერთეულებით, ათეულებით და ასეულებითათწილადების შეკრება: 9.087+15.31ათწილადების შეკრება: 0.822+5.65სამი ათწილადის შეკრება
ივარჯიშეთ
მიახლოებითი შეფასება ათწილადების შეკრებისასმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების დაჯამება ვიზუალურადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 0.7+0.5მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 4+5.7მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 40.1+7.6მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 0.76+0.21მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 5.53+6.1მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათწილადები, როგორიცაა 47.75+11.98მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ათწილადების გამოკლების მიახლოებითი შეფასებამარტივი ათწილადების გამოკლების სტრატეგიებიათწილადების გამოკლებაუფრო რთული ათწილადების გამოკლების სტრატეგიები მეათედებით
ივარჯიშეთ
მიახლოებით შეფასება ათწილადების გამოკლებისასმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების ვიზუალურად გამოკლებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 0.9-0.7მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 1.6-0.3მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 78.4-3მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 56.8-17.9მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მეასედების შემცველი ათწილადების გამოკლების სტრატეგიებიმეასედების შემცველი ათწილადების გამოკლების ახალი სტრატეგიებიათწილადების გამოკლება: 10.1 - 3.93ათწილადების გამოკლება: 9.57-8.09
ივარჯიშეთ
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 0.75-0.56მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 0.6-0.43მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 67.89-6მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით ათწილადები, როგორიცაა 15-7.45მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მოდით, ერთად დავიწყოთ მე-5 კლასში მოგზაურობა ძველმოდური არითმეტიკით. არ იფიქროთ, რომ მოსაწყენი იქნება - საერთოდაც არა! ძალიანაც რომ გავერთობით წილადებისა და მთელი რიცხვების შეკრების, გამოკლების, გამრავლებისა და გაყოფის სწავლის პროცესში. არითმეტიკის საწყისები უკვე მშვენივრად იცით, ამიტომ, ახლა მის მეტად რთულ მხარეებს შევეჭიდოთ!