ძირითადი მასალა

ალგებრულად ფიქრი

ივარჯიშეთ
ისეთი წესების ცხრილები, რომლებიც 2 ცვლადს აკავშირებსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაწერეთ წესები, რომლებიც აკავშირებს 2 ცვლადსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ წერტილები წრფეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისეთი წესების გრაფიკები, რომლებიც ორ ცვლადს აკავშირებსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მიმართება 2 კანონზომიერებას შორისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

არითმეტიკა სახალისოა, ალგებრა კი - ცოტა უფრო რთული. მაგრამ პირველად როცა აკეთებ რაღაცას, არასოდესაა მარტივი, ამიტომ, არ დანებდეთ! ამ გაკვეთილებით მოგიყვებით რამდენიმე მნიშვნელოვან ახსნასა და მაგალითს, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ დაიწყოთ ალგებრულად ფიქრი. დავიწყებთ რიცხვითი გამოსახულებების ჩაწერასა და ამოხსნას. ასევე, ვისწავლით რიცვებს შორის დამოკიდებულებების შენიშვნას და მათ გრაფიკულად აღნიშვნას. მოკლედ, იმ ძირითად საფუძვლებს ვისწავლით, რომელთა ცოდნითაც მომავალში ბევრ რთულ და საინტერესო რამეს გავიგებთ!