ძირითადი მასალა

პერიოდული ათწილადების წილადებად ჩაწერა (მიმოხილვა)

გაიმეორეთ პერიოდული ათწილადების წილადებად გადაქცევა და ამოხსენით სავარჯიშოები.